Aktualisiert am 

Normalt blodtryck

För högt eller för lågt blodtryck kan skada ditt hjärta och blodkärlen. Därför är det viktigt att känna till och förstå ditt blodtryck.

Innehåll:

Vad är egentligen blodtryck?

Blodtryck är trycket som blodet utövar på kärlväggen. Det orsakas av hjärtslaget och samtidig transport blodet i kärlen.
Ett friskt blodtryck säkerställer att blodet kan rinna in i alla dina organ och vävnader.

Det finns två intressanta värden som är observerat när man mäter blodtrycket: systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck.

Systoliskt blodtryck

Systoliskt blodtryck beskrivs första värdet och mäter trycket som blodet pumpas av hjärtmuskeln in i kärlen.
Därför mäter man systoliskt blodtryck under systole eller hjärtverksamheten. Systoliskt blodtryck är vanligen högre än diastoliskt blodtryck.

Diastoliskt blodtryck

Andra värdet, diastoliskt blodtryck, mäter man när hjärtat är avslappnat och trycket sjunker. Denna fas när hjärtat är avslappnat kallas också diastole.

Blodtryck tabell

Det finns flera klassificeringar av blodtrycksvärden som används av olika organisationer. Se nedan för ett blodtrycks tabell publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO), vilket är ett av de vanligaste internationellt använda riktvärdena. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mmHg.

Systoliskt (mmHg) Diastoliskt (mmHg)
Lågt blodtryck < 90 < 60
Normalt blodtryck 90-120 60-80
För högt blodtryck 120-139 80-89
Mild hypertoni 140-159 90-99
Måttlig hypertoni 160-179 100-109
Svår hypertoni ≥ 180 ≥ 110

Världshälsoorganisationen klassificerar blodtrycksvärden under 90/60 mmHg som låga, däremot ett permanent och återkommande blodtryck över 140/90 mmHg anses vara högt.

Om ditt blodtryck verkar ha blivit permanent ovanligt högt, vi rekommenderar att du uppsöka en läkare. Det är möjligt att du måste ändra din livsstil eller ta mediciner för att få tillbaka ditt blodtryck till en sund nivå.

Tips: Se till att mäta och övervaka ditt blodtryck regelbundet på lång sikt. Ladda ner Cora Health-appen för att hålla dig uppdaterad om ditt hälsotillstånd.

Sammanfattning

Blodtryck defineras som trycket blodet utövar på kärlväggen.
När du mäter ditt blodtryck, så anges det med två tal, systoliskt och diastoliskt blodtryck. Värden mellan 90 och 120 mmHg systoliskt och 60 och 80 mmHg diastoliskt anses som normala värden för vuxna. Om ditt blodtryck verkar ha blivit permanent över 140/90 mmHg, du lider av hypertoni, eller högt blodtryck.