Aktualisiert am 

Högt blodtryck

Mer än en av fyra vuxna påverkas av högt blodtryck som också kallas hypertoni. Trots dess höga prevalens har högt blodtryck många allvarliga risker och bör inte underskattas.
Fortsätt läsa och lära dig allt du behöver veta om högt blodtryck, viktiga orsaker, risker och behandling.

Innehåll:

Vad är högt blodtryck?

Om ditt blodtryck är högt betyder det att ditt hjärta måste använda en större kraft för att förse kroppen med tillräckligt blod.
Hypertoni definieras därmed som ökat blodtryck, vilket är permanent, oberoende av situationen och motsvarar ett värde högre än 140 mmHg och 90 mmHg diastoliskt (enligt Världshälsoorganisation:s defitnition).
Följande tabell visar de olika svårighetsgrader av tillståndet.

Systoliskt blodtryck (mmHg)
Måttlig hypertoni 140 - 159
Mild hypertoni 160 - 179
Svår hypertoni ≥ 180

Orsaker till högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på olika orsaker. Ändå skiljer man mellan två olika tillstånd.

 1. Primär hypertoni förekommer utan uppenbar orsak. Den rådande uppfattningen är att dess vanligaste orsak är en ohälsosam livsstil.
 2. Sekundär hypertoni förekommer som ett symptom på en annan sjukdom såsom psykiatriska störningar eller njursjukdom.

Primär hypertoni

Primär hypertoni, även kallad essentiell hypertoni, är den vanligaste formen av högt blodtryck, som står för upp till 90% av alla fall av hypertoni, och inträffar utan uppenbar orsak.

Den rådande uppfattningen är att dess vanligaste orsak är en ohälsosam livsstil, inklusive brist på fysisk aktivitet, övervikt, en ohälsosam kost och stress.

Primär hypertoni kan också uppstå som en del av ett metaboliskt syndrom. Metaboliskt syndromet, också benämnt ”the deadly quartet”, anses vara största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar förutom rökning.
Metaboliskt syndromet kännetecknas av högt blodtryck, övervikt, typ 2-diabetes (insulinresistens) och höga kolesterolnivåer.

Sekundär hypertoni

I allmänhet orsakas sekundär hypertoni av en annan underliggande sjukdom eller orsak. Hos vuxna finns det bara cirka 10-15% av alla fall av hypertoni som svarar för denna typ av hypertoni.
Möjliga orsaker till sekundär hypertoni:

 • Endokrina störningar
 • Kärlrelaterade skador och sjukdomar t.ex. störningar i hjärtklaffar, stenos (förträngning i blodkärl) or kärlsjukdomar
 • Njursjukdomar
 • Psykiatriska sjukdomar t.ex. sociala fobi
 • Tumörer

Risk för högt blodtryck

Många människor har en tendens att underskatta hälsomässiga konsekvenser av högt blodtryck.
Ändå, hypertoni kan skada din kropp över tiden.
Det kan leder till allvarliga sekundära sjukdomar t.ex. hjärt-kärlsjukdomar - vilket är den främsta dödsorsaken i västvärlden.
Därför uppskattar Världshälsoorganisationen att högt blodtryck står för ett av åtta dödsfall, med risken för att hjärt- och kärlsjukdomar fördubblar för varje ökning med 20/10 mmHg blodtryck.

Antal döda per riskfaktor:
risk-hogt-blodtryck
Källa: Our World in Data

Sjukdomar som kan orsakas av högt blodtryck inkluderar:

 • Hjärtsvik
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Njursvikt
 • Demens
 • Sexuell dysfunktion
 • Ögonblodkärlsskada (inklusive men inte begränsat till suddig syn och blindhet)

Symptom på högt blodtryck

Ett stort antal personer som lider av högt blodtryck inte visar symptom (särskilt de med mild hypertoni) och det är darför högt blodtryck benämns ofta som ”the silent killer”. Tecken och symptom på högt blodtryck inkluderar:

 • Svindel
 • Illamående
 • Sömnlöshet
 • Huvudvärk på morgonen
 • Andnöd
 • Suddig syn
 • Ökad törst
 • Smärtor i bröstet

Det säkraste sättet för att upptäcka sjukdomen är regelbunden övervakning av blodtrycket. Mot bakgrund av det stora risker som är förknippade med hypertoni, vi rekommenderar regelbunden blodtrycksmätning till alla personer över 45 år.

Klicka här för att se rekommenderade blodtrycksmätare.

Behandling av högt blodtryck

Det finns flera sätt att sänka blodtrycket. Först och främs finns det hundratals olika läkemedel som används för att tillfälligt sänka blodtryck. Men om du vill sänka ditt blodtryck effektivt och på lång sikt, är det bäst om du åtgärda underliggande orsakerna först t.ex. en ohälsosam kost.

Sänka ditt blodtryck på naturlig väg och på lång sikt

I många fall är det möjligt att reducera eller till och med (åtminstone delvis) vänder utvecklingen av högt blodtryck genom förändringar av livsstilen. Det betyder att regelbunden motion, hälsosam kost och stresshantering kan ha ett stort positivt inflytande på hjärthälsan.

Följ dessa regler för att sänka ditt blodtryck på ett naturligt sätt:

 • Övervaka ditt blodtryck: Kontrollera ditt blodtryck regelbundet hemifrån. Dokumentera dina värden på egen hand t.ex. genom att använda vår app.
 • Motionera mera: Många experter rekommenderar minst 150 minuter av måttlig motion varje vecka. Simning och cykling är mycket populära för patienter med högt blodtryck eftersom dessa motionsformer är väldigt skonsam mot dina leder. Dessutom kan man utföra dessa aktiviteter vid behov med låg till medel intensitet.
 • Ät nyttigt: Undvika bearbetade livsmedel och konserver. Tillaga färsk och nyttig mat varje dag. Livsmedel som har en positivt inflytande på blodtrycket innehåller mycket vitaminer och mineraler som kalium och magnesium.
 • Undvika mat med mycket salt: Cirka 20% till 25% av människor är saltkänsliga. Det betyder att de kan få högt blodtryck om de äter för mycket salt. Om du tillhör till denna gruppen kan du påverka ditt blodtryck genom att minska mängden salt.
 • Vila: Meditation eller yoga är ett bra sätt för att minska stress. Ytterligare ny forskning visar att sol är bra för vår hjärthälsa. Vi rekommenderar därför att du solar lite då och då.

Tips: Det är inte lätt att förändra sin livsstil. Cora Health appen hjälper dig att få kontroll på ditt blodtryck och att leva ett sundare liv. Ladda ner gratis-appen idag.

Sammanfattning

Högt blodtryck kan betraktas som normala för att det är en mycket vanlig sjukdom i vårt samhälle. Ändå, högt blodtryck är skadligt för hälsan och en av ledande dödsorsaken i världen.

Därför är det viktigt att känna till ditt blodtryck - se till att läsa det regelbundet. I svåra fall är det absolut nödvändigt att behandla högt blodtryck med lämpliga läkemedel. I gräns- och måttliga fall kan man behandla tillståndet med en hälsosammare livsstil, regelbunden motion och en hälsosam kost.

Högt blodtryck
Definition ≥ 140 / ≥ 90 mmHg
Orsaker Primär hypertoni, Sekundär hypertoni
Symptom Svindel, Illamående, Sömnlöshet, Huvudvärk på morgonen
Behandling Läkemedel, Regelbunden motion, En hälsosam diet, Stresshantering