Aktualisiert am 

Lågt blodtryck

Lågt blodtryck kan låter som en bra sak, men för vissa människor kroniskt, lågt blodtryck under 90/60 mmHg orsaka allvarliga problem och kräva medicinsk behandling. I den här artikeln kan du lära dig vad som orsakar lågt blodtryck, vilka symtom som kan uppstå och hur tillståndet behandlas.

Innehåll


Vad är lågt blodtryck?

Blodtryck under 90 mmHg systoliskt och 60 mmHg diastoliskt klassificeras i riktlinjerna som lågt. Följande tabell visar de olika stadierna av tillståndet.

Systoliskt (mmHg) Diastolikt (mmHg)
Lågt blodtryck (hypotoni) < 90 < 60
Normalt blodtryck 90 - 120 60 - 80
Lätt förhöjt blodtryck 121 - 139 81 - 89
Högt blodtryck (hypertoni) ≥ 140 ≥ 90

Personer med permanent lågt blodtryck (oberoende av deras situation) påverkas av sjukdomstillståndet som kallas hypotoni.

Orsaker av lågt blodtryck

Lågt blodtryck kan ha olika orsaker. Även om lågt blodtryck kan vara medfött hos vissa personer, kan det också orsakas av sjukdomar och miljöfaktorer. Det finns tre olika typer av lågt blodtryck: primär hypotoni, sekundär hypotoni och ortostatisk hypotoni.

Primär hypotoni

Primär hypotoni också kallas essentiell hypotoni. Ibland är det inte möjligt att identifiera en viss och tydlig orsak till tillståndet. Medan genetik verkar att spela en viktig roll, kan utvecklingen av tillståndet också påverkas av infektioner eller yttre påverkan.

Kvinnor med en smal kroppstyp är bland dem som drabbas mest av tillståndet.

Detta har lett till begreppet konstitutionell hypotoni, som hänvisar till antagandet att människor med en smal kroppstyp tenderar till lågt blodtryck.

Sekundär hypotoni

Sekundär hypotoni kan alltid förknippas med en viss orsak, eftersom det vanligtvis är en bieffekt av en annan sjukdom. Vanliga sjukdomar i detta sammanhang inkluderar hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtsvikt eller en endokrin sjukdom såsom hypotyreos. Utöver detta kan sekundär hypotoni orsakas av vissa mediciner, kraftig blödning och dehydratisering.

Ortostatisk hypotoni

Ortostatisk hypotoni beskriver ett tillstånd med lågt blodtryck som orsakas av en störning av blodreguleringen, t.ex. när du står upp för snabbt eller står upp länge. Ortostatisk hypotoni definieras som en minskning i systoliskt blodtryck på minst 20 mmHg eller diastoliskt blodtryck på minst 10 mmHg när en person står upp.

Mild tillfällig ortostatisk hypotoni är ganska vanligt och kan hända vem som helst under en kort tid. Kanske du har redan upplevt detta själv: när man står upp för snabbt får blodet att sjunka ner i underkroppsregionerna, vilket samtidigt minskar blodtillförseln till hjärnan. Detta kan leda till synstörningar - och det blir svart framför dina ögonen - eller i svåra fall till att du svimma eller få en tinnitus.

Symtom vid lågt blodtryck

Lågt blodtryck kan identifieras genom flera symtom. Typiska symtom på tillståndet inkluderar följande:

 • Aptitlöshet
 • Andfåddhet
 • Flimmer i ögonen
 • Att känna sig deprimerad
 • Trötthet
 • Överkänslighet mot kyla
 • Koncentrationssvårigheter
 • Tinnitus
 • Svindelkänsla
 • Gaser i magen
 • Väderkänslighet

Diagnos av lågt blodtryck

Lågt blodtryck kan diagnostiseras genom att mäta ditt blodtryck. Utöver detta kan ett ytterligare test - som kallas Schellong-testet - hjälpa för att identifiera om ditt lågt blodtryck orsakas av en ortostatisk hypotoni.

Schellong-testet beskriver en metod där flera mätningar av puls och blodtryck görs när man står upp och lägger sig ner. Först lägger sig patienten ner i ungefär tio minuter och sedan mäts blodtrycket. Därefter står patienten upp och blodtrycket och hjärtfrekvensen mäts efter en, tre, sju och tio minuter. En dålig blodcirkulation diagnostiseras när blodtrycket sjunker med mer än 20 mmHg systoliskt och 10 mmHg diastoliskt när man står upp.

Förekomst bland olika demografier

Lågt blodtryck förekommer ofta bland kvinnor, ungdomar och äldre.

Unga kvinnor

Kvinnor drabbas särskilt ofta av lågt blodtryck. Enligt en studie av Robert Koch Institute drabbas nästan hälften av kvinnor under 40 år av lågt blodtryck. Lågt blodtryck kan observeras mycket mindre hos unga män, där endast en av tio påverkas.

Gravid kvinnor

Kvinnor är särskilt utsatta för lågt blodtryck under graviditeten. Blodtrycket sjunker vanligtvis under de första sex månaderna av graviditeten och stiger igen under graviditetens sista trimester. Hypotoni under graviditeten är vanligtvis inte farligt så länge blodtrycket är tillräckligt högt för att försörja det ofödda barnet med tilräckligt blod.

Ungdomar

Ungdomar kan också påverkas av lågt blodtryck, ofta som ett resultat av snabb kroppstillväxt, men vanligtvis försvinner tillståndet igen efter några år när tillväxtprocessen saktar in.

Äldre personer

Äldre personer drabbas ofta av ortostatisk hypotoni. Svindelkänsla orsakad av lågt blodtryck i kombination med nedsatt rörlighet kan leda till att en person falla omkull. Detta är särskilt farligt för personer som lider av osteoporos.

Dessutom kan hypotoni vara ett problem för äldre personer som drabbas av kardioarytmier eller ateroskleros eftersom några organ möjligtvis får för lite blod.

Behandling av lågt blodtryck

Många människor kan behandla sitt låga blodtryck själv genom att göra en förändring i kost och livsstil. Beroende på orsaken till din hypotoni kan en läkare rekommendera följande livsstilsförändringar:

 • Öka ditt saltintag
 • Äta mindre måltider, men oftare
 • Drick mer vatten
 • Drick mindre alkohol
 • Träna mer för att främja blodflödet
 • Undvik att stå upp under långa perioder
 • Undvik att ta för varmt duschar och spabesök

Tips: Livsstilsförändring är svårt. Cora Health-appen hjälper dig att spåra ditt tillstånd och hjälper dig att leva ett sundare liv. Ladda ner gratis-appen idag.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta mediciner för att behandla hypotoni. Att ta mediciner mot lågt blodtryck bör alltid diskuterad med en läkare.

I allmänhet finns det två grupper av aktiva ingredienser i mediciner mot lågt blodtryck: sympatomimetika och ergotalkaloider. Dessa läkemedel verkar på hjärtat och blodkärlen och ökar trycket i artärer och vener. Biverkningar som kan uppstå inkluderar fysiskt obehag och hjärtklappning. I sällsynta fall kan svår smärta i hjärtat förekomma som är också känd som angina pectoris.

Sammanfattning

Lågt blodtryck eller hypotoni är ett tillstånd som oftast drabbar unga eller gravida kvinnor, ungdomar eller äldre. Orsakerna till tillståndet är okända i stort sett. Medan vissa former av lågt blodtryck kan inte behandlas, kan du försöka att behandla tillståndet själv med förändringar i ditt livsstil och en hälsosam kost.

Lågt blodtryck
Definition - < 90 / < 60 mmHg
Typer Primär hypotoni, Sekundär hypotoni, Ortostatisk hypotoni
Symtom Aptitlöshet, Att känna sig deprimerad, Trötthet, Överkänslighet mot kyla
Diagnos Blodtrycksmätning, Schelong-testet